معرفی سان استار در فضای دیجیتال

طراحی و پیاده سازی وبسایت – ۹۶

سان استار یکی از برند های معروف صنایع غذایی ایران است. سان استار سعی داشت خود و هلدینگ خود را در فضای دیجیتال در قالب یک کاتالوگ به نمایش بگذارد، استراتژی که یو ایکس برای این وبسایت در نظر گرفت این بود که همه ی برند ها را در قالب یک وبسایت ارایه دهد. همچنین در این وبسایت ارزش های کلیدی این برند و هدفی که سان استار به دنبالش بود معرفی کند. طراحی یک وبسایت سازمانی توسط یوایکس این ارزش را برای کاربران سان استار خلق کرد.