معرفی

یو ایکس تعریف هنر در دنیای دیجیتال است.
تیم یو ایکس در سال ۹۶ با دو نفر شروع به کار کرد و از آنجایی که یک هدف و نگاه بزرگ را دنبال میکند، به سرعت توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرد. آن چه یو ایکس دنبال میکند ایجاد یک تجربه ی حسی در تعاملات افراد با دنیای پیچیده تکنولوژی است.  از این رو با گسترش فضای دیجیتال و آمدن کسب و کار های مختلف بر مبنای تکنولوژی و همچنین افزایش تعاملات و درگیری های مردم با این فضاها، یو ایکس خود را موظف دید که روح هنر را با آن ادغام کند و یک تجربه ی حسی دیجیتال را برای کاربران کسب و کارهای مختلف خلق کند.

ارزش ها

صداقت:
یو‌ایکس همواره به دنبال این است که چه در طراحی یک محصول و چه در ارایه  ی آن محصول به مخاطبان صادق باشد. زیرا بر این باور است که صداقت در ارتباط و تعامل با کاربران یک محصول، اصلی ترین عامل ماندگاری و رشد آن محصول و کسب و کار است.

نوآوری:
یو‌ایکس همواره سعی میکند از جدیدترین تکنولوژی ها و تکنیک ها آگاه باشد که این امر باعث شده است که راه حل هایی که طراحی میکند همواره به روز و نوآورانه باشد. این امر پیشرو بودن آن محصول  یا کسب و کار در فضای دیجیتال میشود.

خلاقیت:

یو‌ایکس بر این باور است که هرکاری که انجام میشود تکراری است مگر آنکه در جزیی ترین بخش های آن کار تفکر طراحی رعایت شده باشد. این امر باعث میشود در هربار تعامل کاربر با یک محصول یا کسب و کار، یک تجربه ی منحصر به فرد و خاص آن برند را داشته باشد.

مسئولیت اجتماعی

یو‌ایکس ایمان دارد که با تقویت و رشد افراد یک جامعه از نظر علمی و عملی میتواند تغییرات مثبت بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرد. مسئولیت اجتماعی یو‌ایکس پیدا کردن افراد و استعداد ها و ایجاد بستر و فضای یادگیری برای آن ها میباشد که این امر باعث به وجود آمدن نیروهای متخصص در زمینه های مختلف میباشد.
کودکان، افراد محروم و هر فرد با استعدادی دیگری میتواند در جامعه ی مخاطب یو‌ایکس برای عمل به اینمسئولیت اجتماعی باشد.